Curriculum Vitae

Summary of Qualifications

Education

2011 - 2012 Artesis Hogeschool
Master restoration/conservation (paintings)
Magna cum laude
Antwerp (BE)
2008 - 2011 Artesis Hogeschool
Bachelor restoration/conservation (paintings)
Magna cum laude
Antwerp (BE)

Additional Courses

2013 Charles H. Cecil Studio
Portrait painting (two week course)
Florence (IT)
2011 ICWL (International Conservation Workshop Lopud) Lopud (CRO)
2011 Angel Academy of Art
Painting the Live Model (two week course)
Florence (IT)
2009 - 2010 Royal Academy of Fine Arts, evening classes
Figure drawing
Antwerp (BE)
2002 - 2010 Private studio Maarten Boffé
Still life and portrait painting in oil (weekend course)
Antwerp (BE)
2006 Vlaams ICT-attest (VIA) Herentals (BE)

Experience

2014 Hamilton Kerr Institute
Funded intern Restoration/Conservation easel paintings
Cambridge (UK)
2014 Freelance Restorer / Painter
Projects for private collectors and museums
Antwerp (BE)
2012 - 2014 Royal Museum of Fine Arts
Department collection management and restoration studio
Antwerp (BE)
2012 Museum Vleeshuis
Conservation treatment of polychrome objects
and paintings (one month, summer job)
Antwerp (BE)
2012 Assisting restoration of monumental, historical theatre decors Kortrijk (BE)
2011 Rockox Restoration Bvba
Private restoration studio (one month, summer job)
Schoten (BE)
2011 Royal Museum of Fine Arts
Internship
Antwerp (BE)
2009 - 2010 House of Porters
Decoration of interiors (one month, summer job)
Antwerp (BE)

Projects

2014 Private collection
Restoration treatment
Anonymous Dutch painter, Roman Landscape, 17th century
Antwerp (BE)
2014 Dierckx-Leys & cie bank
Conservation treatment
Croegaert-Van Bree, Roadstead of Antwerp, 19th century
Antwerp (BE)
2014 Rijksmuseum Twenthe
Installation exhibition Rubens, Van Dyck en Jordaens www.rijksmuseumtwenthe.nl
Enschede (NL)
2013 Royal Museum of Fine Arts
Restoration and historical research (KMSKA inv.1062)
Edgard Farasyn, The old fishing mine, 1883
Antwerp (BE)
2014 Royal Museum of Fine Arts
Condition check of paintings in monumental entrance hall
Nicaise De Keyser, Fame of the Antwerp School, 1872
Antwerp (BE)
2013 Royal Museum of Fine Arts
Assisting installation exhibition Happy Birthday dear Academy
MAS, Museum aan de Stroom
www.hbda.be/new/nl/activiteiten/350-jaar-academie
Antwerp (BE)
2014 Royal Museum of Fine Arts
Assistant collection management
KMSKA-depot, transport and registration of art works
Antwerp (BE)

Publications

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 2014, Augustus – September.
Farasyn: een groot geval van de oude Antwerpse vischmarkt
Collaborator Siska Beele (KMSKA)

CeROArt (En ligne) 2013
Convex pillar paintings in church interiors: context, materials and conservation Problems
http://ceroart.revues.org/3229

Website KMSKA research, 2013
De achterzijde belicht: Heilige Augustinus van Hippo wast de voeten van Christus door Theodoor Rombouts
www.kmska.be/export/sites/kmska/content/Documents/Onderzoek/Onderzoeksnieuws_Achterzijdebelicht.pdf

BRK/APROA -bulletin, 2012, 4de trimester.
Convexe zuilschilderijen in kerkinterieurs; studie naar een bijzonder schilderijtype
Tableaux convexes pour colonnes dans les intérieurs d’églises ; étude d’un type particulier de tableaux
http://www.aproa-brk.org/uploads/bulletins/BULLETIN4-12COUL.pdf

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 2012, december – januari.
Contribution to OCMW COLLECTIES; waardevol erfgoed van eeuwen zorgverlening

Website Monumentale Kerken Antwerpen, 2011
Restoration and research Artesis-project Sint-Jacobskerk Antwerp
http://www.mkaweb.be/site/144.html

Exhibitions

2013 Zomer Expo
Gallery/auction house Campo Vlaamse Kaai
Antwerp (BE)
2011-2013 Exhibition 'Imitation'
Copy after Jan Van Eyck; Dresden Madonna
Norway, Mechelen, The Hague
2011 Portrait Miniatures
Group exhibition
Mechelen (BE)
2010 AfroFluo (Royal Academy of Fine Art)
Contributing a portrait of Emmanuel D. Dmanakarie
Antwerp (BE)
2010 Solo exhibition Malle (BE)

Organisations

Member of ICOM

Languages

Dutch Native language
English Fluent understanding, good writing and speaking
French Basic understanding, writing and speaking